Tony Schrijft

Bondsspeld

juni 11, 2019 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column dinsdag 11 juni 2019

Bondsspeld

Omdat het raadzaam is dat wij, werknemers, ons goed organiseren ben ik al mijn hele werkende leven trouw lid van de vakbond. Na een kwart eeuw braaf contributie betalen kreeg ik de zilveren bondsspeld opgestuurd. Voorzichtig maakte ik het doosje open: de erespeld glom op zijn rode, veloursachtige bedje. In gedachten hoorde ik de prachtige slogan van de spoorwegstaking in 1903: Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm dat wil.

Maar in de loop der jaren heeft dit trouwe lid toch enige bedenkingen gekregen over die machtige arm. Dat komt door de eindeloos vergaderende top van zo’n vakbond die voor een belangrijk deel wordt bevolkt door onaangename, snel aangebrande mannen op leeftijd. Zij genieten ten volle van hun eigen gelijk. Omdat ze veel vrije tijd investeren in hun bondswerk willen ze bij voorkeur niet worden tegengesproken, want ze doen toch zo hun best. De allerijverigsten vechten een leven lang voor een mooi plekje in het zogeheten ledenparlement van de FNV. Ik besef ten volle dat mijn zilveren bondsspeld daar niet tegenop kan.

Dat ledenparlement bestaat uit 105 vooral oude, witte mannen, voor een deel al gepensionneerd, dus heel veel tijd voor het rabiaat tegenhouden en onderuitschoffelen van alle ontwikkelingen die hen niet zinnen. Jongeren komen er niet aan te pas, allochtonen en vrouwen ook nauwelijks.

Eind deze week beslist dit ledenparlement, nadat de gewone leden hebben gestemd, over het pensioenakkoord dat er na negen jaar gedoe eindelijk is. Het is van groot belang voor eerlijker pensioenen, maar wel een compromis en daar hebben die 105 het niet zo op. Als zij in hun verbetenheid het akkoord afwijzen, lijkt mij dit hét moment de erespeld te retourneren. Een machteloos gebaar, maar wellicht wel een beetje eervol.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer