Tony Schrijft

Ambtsgebed

mei 14, 2019 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column dinsdag 14 mei 2019

Ambtsgebed

De Christelijke School voor Journalistiek in Ede nodigde mij eens uit om over ons mooie vak te praten. Bij aankomst werd God bedankt voor het feit dat ik de reis goed had doorstaan. Ik zat daar wat ongemakkelijk bij. Meestal reis ik per trein. Dat loopt altijd goed af zonder dat ik daarin de zegenende hand van een Opperwezen herken. Eventuele vertragingen reken ik Hem dan ook niet aan.

In ons dorp werd vroeger, weliswaar kort, gebeden voor het begin van de gymnastiekuitvoering. Terwijl wij al helemaal klaar stonden voor de eerste koprol, beklom de pastoor het toneel en zei: ‘Geloofd zij Jezus Christus’, waarna onze ouders in de zaal eenstemmig antwoordden: ‘In alle eeuwigheid, amen’. Daarna konden we los.

Ik dacht eigenlijk dat dit soort openbaar bidden helemaal was verwelkt in ons ontkerstende land. Maar uit Hilvarenbeek bereikt ons het bericht dat daar nu, in 2019, het zogeheten Ambtsgebed is afgeschaft. Dat is het gebed aan het begin van een raadsvergadering met als eerste zin: ‘Almachtige God, wij bidden u, stort uw zegen uit over deze vergadering’.

Als ongelovige kun je denken: wat maakt het uit, kwaad kan het ook niet en als een slinkende groep kerkgangers hier aan hecht, laat ze dan. Toch is het opmerkelijk dat de steeds legere kerken nog zo lang hun overheersende invloed konden uitoefenen op het maatschappelijk leven. Ook in Hilvarenbeek zullen ze op zondagmorgen, onder aanhoudend gebeier, niet in drommen naar de kerk gaan. Toch was er nog dat Ambtsgebed. Dat zal ook komen omdat de resterende gelovigen vaak zeer lichtgeraakt zijn als je aan hun gebed komt. Alsof geloven de norm is. Dus blijft zoiets bestaan om gedoe te voorkomen. Ook al blijkt na afloop vaak dat de beoogde zegen niet al te royaal over de raadsvergadering is uitgestort.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer