Tony Schrijft

Noord-zuid

januari 26, 2019 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column zaterdag 26 januari 2019

Noord-zuid

Ineens was er deze week een actuele aanleiding om dat oude plaatje van de martelaren van Gorkum (1572) op te zoeken. De lugubere pentekening stond op de lagere school in ons geschiedenisboek: negentien opgeknoopte paters die in hun keurige pijen aan een drietal galgen bungelen. Ik herinner me niet dat ik dit als elfjarige al luguber vond, de afschuw moet van latere datum zijn. Walgen leer je met de jaren. In het rk onderwijs was de marteldood van heiligen nagenoeg dagelijkse kost. Je werd niet zomaar heilig.

In ons dorp was het zeker niet de gewoonte dat je als rk schooljongen met protestanten praatte, ‘de andersdenkenden’. Ook zo’n woord dat is verdwenen samen met al die zoekgeraakte kerkgangers. Maar op de middelbare school raakte ik bevriend met, jawel, een domineeszoon. Hij had op school geleerd dat die zogenaamde martelaren van Gorkum als vuile paapse ketters gelukkig hun terechte straf hadden gekregen. Het heeft onze vriendschap niet ernstig belast. Maar achteraf gold toen al de slogan die nu erg in is: een feit is ook maar een mening.

Of je in het christelijke noorden of het roomse zuiden woont is essentieel voor de inkleuring van onze vaderlandse geschiedenis. Daarom verscheen deze week de Limburgse historicus Jos Mosmuller in de kranten. Hij ergert zich aan de televisieserie over de Tachtigjarige Oorlog, die naar zijn smaak veel te Hollands is. De wandaden van Alva krijgen alle aandacht, maar de wreedheden gepleegd door de noordelijke calvinisten zijn weer eens weggemoffeld.

Op christelijke scholen wist je vroeger alles over ene Jan de Bakker, een zestiende-eeuwse pastoor die naar de protestanten overliep en daarom op de brandstapel werd gezet. Hier in het zuiden bestond hij niet.

Zeg mij waar u woont en ik vertel u hoe het vroeger was.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer