Tony Schrijft

Afprijzing

januari 31, 2019 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column donderdag 31 januari 2019

Afprijzing

Kleindochter Elin loopt door de stad en zegt: ‘Kijk, bijna alle winkels heten SALE’. Ze spreekt het letterlijk uit zoals het er staat: sa-le. Dat zouden wij allemaal moeten doen, om zo oog te houden voor deze malligheid. Zoals wij vroeger palmolive zeep consequent uitspraken als palmolieve; blueband boter zal ook altijd bleuband blijven.

Want het is niet te doorgronden waarom SALE het royaal heeft gewonnen van het volop Nederlandse ‘opruiming’. Terwijl dat woord zo mooi aangaf waar het om gaat: de winkelier ruimt op, wil van zijn shopdaughters af. ‘Opruiming’ stond er vroeger op alle winkelruiten. Het mocht wettelijk twee keer per jaar, weet ik als middenstandszoon: in januari en vlak voor de grote vakantie. Door het verval van tal van normen, wetten en geboden is het nu het hele jaar SALE.

Uit gemakzucht laten wij het beheer van de taal over aan winkeliers en rijkswaterstaat. Taalkundigen mogen terecht geen bruggen bouwen. Maar niemand legt techneuten ook maar iets in de weg wanneer zij als variant op ‘invoegen’ dat rare ‘uitvoegen’ bedenken. Zonder dat er een taalcommissie aan te pas kwam ontstond ook dat afschuwelijke ‘ovonde’, na het klutsen van ovaal en rotonde.

Overal in de stad zie je nu ook ‘Tweede afprijzing’. Dat woord bestaat echt niet, ik wíl ook niet dat het bestaat, want het is zo bijzonder lelijk. Stadswachten bestuderen bij alle auto’s die vlak voor de Tweede Afprijzing geparkeerd staan of ze geen bekeuring kunnen krijgen. Maar er is niemand met een uniform aan die zo’n jurkenwinkel binnenstapt en gebiedt: wilt u die Tweede Afprijzing van de ruit halen, want het is geen Nederlands.

In ons overgeorganiseerde land heb je werkelijk voor alles een vergunning nodig, behalve voor het moedwillig beschadigen van de taal. Het is een malheur.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer