Tony Schrijft

Zondagsrust

februari 3, 2018 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column zaterdag 3 februari

Zondagsrust

Een strengchristelijke wethouder uit Geldermalsen, ook zo’n onwrikbare dependance van het hiernamaals, kwam in Het Journaal. Na iedere zin vertoonde hij dat zelfgenoegzame lachje van de godzalige die het licht al heeft gezien en dit ook een ieder van harte toewenst. Vanuit zijn geloof is hij tegen winkelen op zondag; hij weet zeker dat het voor ons allemaal veel beter is om op zondag geen boodschappen te doen.

Iedereen moet in dit vrije land vooral geloven wat hij zelf wil. Maar anderen mogen geen last hebben van die godsvrucht. Nu zie je in strenge dorpen dat de niksen op zondag keurig rekening houden met het kerkvolk: ze maaien niet het gras, wassen niet de auto op de stoep en denken uit burgerfatsoen aan de zondagsrust van anderen. Vrijwillig. Bij een deel van het kerkvolk is van zo’n coulante houding geen sprake: zij willen ons graag verbieden om op zondag naar een supermarkt te gaan.

Daar moet nu maar eens een eind aan komen. Het is raar dat kerkgangers meer invloed op de samenleving claimen dan iemand die op zondagmorgen een pond zuurkool wil halen bij een groenteboer die open is omdat hij dat zelf wil. Als een winkelier zijn nering op zondag sluit om naar de kerk te gaan, te voetballen of te duivenmelken: allemaal prima.

Op de zware kleigronden woedt momenteel deze strijd in alle hevigheid. Het lastige daarbij is dat gelovigen er moeiteloos van uitgaan dat hun overtuiging van een hogere orde is dan de opvatting van heidenen. Maar als je gelovigen respecteert betekent dit niet dat je gedwee naar hun pijpen danst. D66 probeert te regelen dat in het hele land iedere winkelier zelf bepaalt of hij op zondag de knip van de deur haalt. Wie daar niet tegen kan, moet maar even, zoals de bijbel zegt, ziende blind zijn en horende doof (Romeinen 11:8).

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer