Tony Schrijft

De wijze abt

februari 1, 2018 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column 1 februari 2018

De wijze abt

Als morgenvroeg op het kloosterkerkhof van de Abdij van Berne in Heeswijk de voormalige abt Ton Baeten wordt begraven, zullen de Nederlandse bisschoppen zich niet verdringen rond zijn groeve. Want toen hij in december 2000 aftrad als abt kon het kerkelijk gezag ook al niet de karaktervolle moed opbrengen om erbij te zijn. Op de voorste rij bleef de stoel voor de Bossche bisschop leeg. Zo werd die stoel een monument voor de uitzichtsloze strijd van progressieve katholieken.

Was de abt dan een scheurmaker die de rk kerk met ketterse redevoeringen en gebalde vuist wilde bestrijden? Ach nee, in de jaren dat hij columnist was van onze krant heb ik hem leren kennen als een rustige, beminnelijke man, die zijn woorden voorzichtig koos. Toch groeide hij uit tot het symbool van progressief katholiek Nederland, omdat hij zich kalm en weloverwogen keerde tegen allerlei rigide kerkelijke regels. Zo vond hij dat kerkelijke verschoppelingen als homo’s en gescheiden mensen welkom moesten blijven. In die jaren heb ik achter in zijn abdijkerk eens een tijdje door het gastenboek gebladerd: bladzijde na bladzijde verdrietige en wanhopige zinnen van mensen die naar de abdij waren gevlucht omdat zij zich in de officiële kerk gebruskeerd en vernederd voelden.

In 2005 wilde de Brabantse Katholieke Bond van Ouderen Ton Baeten benoemen tot geestelijk adviseur. Zelfs dat werd door de bisschoppen verboden vanwege zijn genuanceerde standpunt over euthanasie.

Tien jaar geleden schreef Ton Baeten zijn laatste stukje in onze krant. Over de bisschoppelijke aanwijzing dat priesters voor het altaar niet meer mochten buigen, maar altijd moesten knielen. ‘Een lesje leren doe je kleine kinderen’ schreef hij. Ton Baeten zou nimmer knielen, maar ook niet buigen voor kleingeestigheid.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer