Tony Schrijft

Beverjacht

januari 30, 2018 | Author: Tony | Categorie: Brabants Dagblad,Columns

Column dinsdag 30 januari 2018

Beverjacht

Precies dertig jaar geleden verkeerde diervriendelijk Nederland in grote opwinding: in de Brabantse Biesbosch werden Oostduitse bevers uitgezet. Ze waren nog communistisch, De Muur zou pas een jaar later vallen, maar zij waren hier meer dan welkom. Het zwemmende knaagdier was in Nederland al in 1826 uitgestorven. Het werd tijd dat de mens ging ingrijpen. In 1992 volgde het gebied rond de Maas in Limburg. Ook daar liep langs de waterkant de ontroering hoog op. Sommigen meenden in de rehabilitatie van de bever een keerpunt te zien in onze afglijdende beschaving.

Omringd door al die tederheid ging de bever zich in hoog tempo voortplanten. En, het zal weer niet: nu zijn er te veel bevers, ze ondergraven dijken en wegen. Hoewel ze beschermd zijn heeft het waterschap in Limburg inmiddels tien bevers afgeschoten. Voor straf. Want het zijn ondankbare krengen: hadden ze maar niet zo moeten graven.

Hun dood werd voorafgegaan door een uitvoerig vergadertraject. Eerst formuleerde de provincie een ‘Bevervisie’, daarna werd het begrip ‘Probleembever’ geïntroduceerd. De installatie van het ‘Bevermanagement’ liet hierna niet lang op zich wachten. Het is fascinerend te lezen hoe de bever met veel powerpointpresentaties is dood gebureaucratiseerd tot de jager kon worden gebeld.

De natuur moet zich wel aan onze regels houden, anders komt er gedonder van. Wilde zwijnen en reeën zijn ook zo stom de beleidsmatig vastgestelde normgetallen te overschrijden. Maar de bever is hier speciaal naar toe gehaald. En expres met mensenhand uitgezet.

Uitsterven vinden wij niet gezellig, maar de bever moet zelf beseffen dat hij zijn geslachtsdrift dient te beperken, wil het een beetje leuk blijven. Vlakbij ons huis wonen bevers, ik zal hen namens de samenleving op de hoogte brengen.

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer