Tony Schrijft

Oude kerken in Groningen

maart 20, 2009 | Author: Tony | Categorie: Boeken

oude-kerken-in-groningen-loresAls je naar een Groninger dorpje rijdt, is de kerk meestal het eerste dat je ziet. Een oud, vaak sober maar karakteristiek gebouw, opgetrokken door middeleeuwse metsellieden. Ondanks alle noordwester stormen staat het er nog steeds, terwijl het dorp rond de kerk door de eeuwen heen talloze malen veranderd is. Huizen werden afgebroken en vervangen door nieuwe, de kerk bleef.

De laatste jaren zijn dergelijke dorpen snel aan het vergrijzen. In de kleine huizen, in de vorige eeuw voor boerenarbeiders gebouwd, wonen nu jonge mensen ‘uit de stad’. Voormalige winkels zijn woonkamers geworden, de hoefsmid is overschakeld op de aanleg van centrale verwarming. De kerk staat leeg. Op zondag wordt er bij gebrek aan kerkgangers niet meer gezongen. Het gebouw vervalt. Om daar iets aan te doen is tien jaar geleden de Stichting Oude Groninger Kerken opgericht. Al dertig kerken werden door de stichting overgenomen; een dozijn ervan is inmiddels gerestaureerd. In veel gevallen wordt er nu weer gepredikt, maar gerestaureerde kerken nemen ook een belangrijke plaats in et culturele leven van een dorp in. In het koor worden fototentoonstellingen over het eigen dorp gehouden, de Vereniging voor Dorpsbelangen vergadert in het middenpad en in een enkel geval is er, zij het met de nodige aarzeling, in het zicht van de kansel bejaardengymnastiek.

Over deze nieuwe mogelijkheden, maar ook over de problemen van onderhoud, restauratie en gebruik van een oude kerk gaat dit boekje. Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Stichting Oude Groninger Kerken schreef de journalist Tony van der Meulen een levendige reportage waarin mensen van allerlei aard en ambacht aan het woord komen. Allen getuigen ze op hun maner van hun liefde en zorg voor de oude kerken in Groningen.

Uitgever: Bosch & Keuning, 1979

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer