Tony Schrijft

De zaadvergadering

maart 20, 2009 | Author: Tony | Categorie: Boeken

de-zaadvergadering-loresHet aloude streven een paradijs op aarde te vestigen is meestal vastgelopen op het menselijk terkort. Toch hangt rond volkstuinen de sfeer dat daar een vreedzame samenleving mogelijk zou moeten zijn temidden van een boze buitenwereld. De Volharding, zestig tuintjes van honderd vierkante meter met een gezamenlijke oppervlakte van Het Binnenhof, is zo’n mini-samenleving met alle menselijke wrevels en bestuurlijke sores die daarbij horen. Voorzitter Wouter de Haan doet dappere pogingen mensen leuk met elkaar om te laten gaan zonder allerlei knellende voorschriften. Al gauw loopt hij tegen de grenzen aan van zijn gedoogbeleid. Vooral allochtone tuinders willen precies weten wat wel of niet mag. Wouter de Haan aarzelt, hij wil graag een onbezoedeld compromis vinden tussen regels en gedogen. Ten slotte gaat hij te rade bij Jan Marijnissen, die in Oss vlakbij de fictieve volkstuin De Volharding woont. De SP-leider wast hem ongenadig de oren: ‘Vriend, jij bent heel erg naïef!’ Het uur van de waarheid wordt de zaadvergadering, de jaarlijkse afsluiting van het seizoen op De Volharding. Lukt het gedogen? Of winnen de regels?

Uitgever: Balans, 2006

Reactiemogelijkheid is gesloten.

Anoniem - Gravatar

Je kunt niet reageren op dit artikel.

Reageer